Sjælekontakt

SJÆLEKONTAKT

Måske har du mistet en af dine kære


Du har måske har brug for

at vide at vedkommende har det godt.

at få afsluttet helt og givet slip på sorgen

du håber at der er beskeder fra vedkommende fra den anden side

du har selv brug for at give beskeder til vedkommende

du har brug for at få en forklaring

du har brug for at få sagt ordentligt farvel

Ofte er der stor sorg og forvirring hos de efterladte, især i den første tid efter at de er gået over på den anden side.
Vi vil alle på et eller andet tidspunkt i vores liv komme ud for at miste. Det er hårdt og nogle gange ubarmhjertigt at sørge og savne, og det kan være fyldt med megen smerte. Derfor kan det være en trøst at opleve, at vores kære ikke ”forsvinder for evigt” men at deres sjæl lever

videre.


Kontakt til en afdød sjæl kan give forløsning og lette

sorgen og smerten.Jeg kan hjælpe dig med at skabe kontakt til en bestemt

afdød. Det er min erfaring at der i langt de fleste tilfælde

kan skabes kontakt. Nogle gange kan det være,

at de "har travlt" på den anden side, eller at de holder

sig i periferien, og lader en af dine guider, vejledere

eller engle være kontakten mellem jer.

Jeg oplever ofte at der er bonus ved en sjælekontakt.

Bonussen kan være i form af en anden kær afdød

kommer igennem og har beskeder til dig.

Eller at den åndelige verden vil give dig et par kloge ord og vejledning med på vejen.Sådan foregår en sjælekontakt


Vi sidder overfor hinanden i min klinik og du fortæller hvem du gerne vil kontakte. Du har inden du kom til mig, tænkt på vedkommende, for på den måde at lade universet vide at du ønsker kontakten.


Jeg kan hurtigt fornemme om der er kontakt. Nogle gange er det dine og mine engle eller vejledere der kommer igennem først for at skabe den perfekte kontakt til os begge. Så at sige for at bane vejen.


Er din kære optaget til anden side, kan der sagtens skabes kontakt alligevel. Blot vil han/hun stå mindre skarpt i mit syn, men der vil stadig være kontakt.

Det er sket meget få gange at der ikke kan skabes kontakt og da alle sjæle har deres egen vilje kan vi ikke bestemme hvem der skal komme igennem til os og hvem der ikke vil.