Reinkarnation

REINKARNATION

Regressionsterapi kan bla. bruges til at give slip på gammel karma 


Regressionsterapi er arbejde med din fortid.

Når du vælger en regression hos mig er det fordi du har brug for at få bearbejdet tidligere oplevelser terapeutisk, eller at du har blokeringer og mønstre i dit liv som du måske på anden måde ikke kan få has på og derfor har brug for at få kigget på igennem tidligere liv. For på denne måde at slippe den karma der ligger som en hindring for at komme videre.


I regressionsterapi har du mulighed for at arbejde dig tilbage gennem tiden, og kan dermed opleve situationer fra tidligere i dette liv eller andre liv.

Som udgangspunkt vil jeg arbejde med dig, så du oplever at du er nede i selve situationerne eller livene. Da min erfaring er at dette giver den bedste frigivelse af gamle mønstre og eventuelle traumatiske hændelser. Det er muligt for dig, at opleve situationen set udefra, så du ikke bliver bragt helt ind i den måske ubehagelige situation, som der arbejdes med. Når du oplever situationen fra tidligere igen, så har du den bevidsthed, erfaring og viden med, som du har nu. Jeg vil guide dig igennem et eller flere liv, men alt er på dine præmisser og du styrer selv forløbet. Dog har jeg som clairvoyant, den samme indsigt i dine liv og den karma der er, som du selv har. Jeg ser det samme som du ser men er følelsesmæssigt distanceret fra hændelsen.

På denne måde kan jeg guide dig og holde dig i hånden på hele turen.Jeg vil bede dig om at se på de uhensigtsmæssige

mønstre der ligger og guide dig til at give slip på dem.

Dette vil give dig en indsigt og reflektion og

selverkendelse som du kan bruge i dit "nye liv".


En session vil altid starte med en grundig samtale

om formålet med rejsen, hvorefter jeg vil gennemgå

hvad der skal ske under rejsen. Efter rejsen vil vi tale

om de oplevelser du havde og om hvordan du kan

bruge dem i dit nuværende liv.


For alle gælder dog, at ”valget” af tidligere liv der

bliver set på ikke er tilfældigt. Der er så godt som altid en rød tråd mellem det nuværende liv og det liv man kommer tilbage til.


Da man aldrig kan være sikker på hvad man kommer til at opleve under en regression/sjælerejse, skal man være åben overfor alle oplevelser, både de gode, de mærkelige og de evt. lidt skræmmende, men du oplever ikke noget du ikke har prøvet før - det er jo dit tidligere liv vi kigger på.
Sådan kommer en regression

til at foregå hos mig


I denne session føres du tilbage

og oplever selv det/de tidligere liv. 


FORBEREDELSE


Hvis du er interesseret i en

regression til tidligere liv,

så er det vigtigt at du tænker over

hvad du ønsker at arbejde med

eller få større indsigt i. Det kan

være et tema, der går igen i dit liv.

Det kan være følelser,  reaktioner

eller fastlåste mønstre, som du ikke kan

finde årsagen til. Det kan være mennesker

du føler en særlig forbindelse til

eller en bestemt type mennesker,

som du møder igen og igen.


Ved en regression til tidligere liv er det de dybere liggende historier, der hentes frem fra det ubevidste. Derfor vil det altid være den eller de historier, som har betydning for dig lige nu, der vil komme frem under regressionen.


I en regression til tidligere liv er det dig selv, der oplever den historie, som du har liggende i dit ubevidste. Den historie afdækkes ved hjælp af en dyb hypnose tilstand, hvor du dog stadig er i stand til efterfølgende at huske oplevelsen og du vil kunne tale og fortælle hvad du oplever undervejs.


For at opnå den tilstand er der en fordel at du i mindst 24 timer før sessionen undgår alkohol eller andre substanser.


Hvis du tager medicin, der påvirker følelser, førlighed eller stærkt smertestillende, er det vigtigt at du gør opmærksom på det, og i nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at udskyde sessionen til du ikke længere har brug for medicinen.


HVAD KAN JEG FORVENTE?


Det er meget forskelligt, hvordan mennesker oplever en rejse til tidligere liv. De fleste oplever som at være der selv i det øjeblik det opleves. Nogle oplever det som at se en film. Andre ser flotte billeder og andre har bare en svag fornemmelse af hvordan tingene er og kan udfra den svage fornemmelse beskrive hvad de oplever.


Hvis du har hørt eller læst om tidligere liv, så vil du have bemærket at de fleste beskrivelser er lange, detaljerede og meget visuelle. Personen i regressionen kan beskrive omgivelser, mennesker og steder meget præcist. Det er de færreste, der har så visuelle oplevelser i regression. Det er noget, der kan trænes men de fleste har kun få billeder og der er også dem der slet ingen billeder har. Det hænger meget sammen med hvordan, mennesker generelt fungerer. Du kan tænke på hvordan du oplever den indre verden, når du dagdrømmer eller filosoferer, tænker tilbage på situationer fra barndommen eller drømmer om natten.  Du kan også tænke over hvordan din intuition fungerer – ser du, hører du, mærker og fornemmer du eller ved du bare. Og sidst afhænger det af hvor visuel du er i dine tanker.


Selvom du ikke oplever noget i billeder vil du stadig være i stand til, at opleve dine tidligere liv. Gennem fornemmelse, lyde, billeder og det der ellers dukker op i dit indre under sessionen.KAN ALLE KOMME TIL TIDLIGERE LIV?


Ja – og nej…

Det vil sige: Alle kan få adgang til deres tidligere liv, men for nogle vil det være sværere end andre.


Hvis der ligger alt for meget uforløst i dit liv lige nu eller er store temaer i dit liv, som du ikke har fået bearbejdet. Så vil adgangen til tidligere liv være sværere. Det skyldes, at dit ubevidste sind, som der arbejdes med i hypnosen vil sikre, at du får arbejdet med de allervigtigste emner først. Det gode er, at så kan man arbejde med den begivenhed, der ligger i vejen og derefter gå videre til det tidligere liv, men det vil oftest kræve en ekstra session. Der er 3 ting, der kan forhindre dig i, at komme til tidligere liv.


En meget fastlåst overbevisning om, at det ikke kan lade sig gøre.

En angst for at det du kommer til at møde er noget meget ubehageligt.

En eller flere begivenheder i dit nuværende liv, som du ikke har taget dig af.KAN JEG HUSKE DET HELE BAGEFTER…


Ja, men det er ikke altid, at du kan huske alle detaljer.

Hvordan forløber en session?

Først og fremmest tager vi en snak om dit liv lige nu og hvad du gerne vil arbejde med.


Du bliver lagt på en briks med et tæppe over dig og hvis du ønsker det, et klæde for øjnene.


Jeg guider dig ind i en afslappet tilstand, som vil være en mild hypnotisk tilstand. Det vil føles som når du sover og alligevel føler du er vågen, her hvor du nogle gange drømmer lige inden du begynder at vågne om morgenen.


Du vil være i stand til at tale og høre alt og jeg er din guide på hele turen.


Jeg bruger her mine clairvoyante evner og er med

dig på turen og ser alt hvad du ser og oplever det samme.


Der vil være overgivelse af ting du skal efterlade i det liv,

som du ikke har brug for mere.


Du vil kunne opleve dig som sjæl på sjæleplanet

og måske som en bonus komme i kontakt

med din universelle vejleder og engle.

Her vil du måske få lov at stille spørgsmål du måtte ønske at få svar på.


Som afslutning kommer du tilbage til nuet og ligeså stille bringes du også tilbage til din vågne og dagsbevidste tilstand. Herefter får vi en snak om forløbet.